当前位置: 首页 >> 夏元鼎 >> 西江月

西江月

西江月
作者: 夏元鼎
朝代:
西江月
拼音:
['xi', 'jiang', 'yue']
行处青牛引道,飞来鹤顶呈丹 。
['xing', 'chu', 'qing', 'niu', 'yin', 'dao', 'fei', 'lai', 'he', 'ding', 'cheng', 'dan']

谈玄玉局在西川 。
['tan', 'xuan', 'yu', 'ju', 'zai', 'xi', 'chuan']

此日方当龙汉 。
['ci', 'ri', 'fang', 'dang', 'long', 'han']

千载寂寥吾道,可怜平叔多言 。
['qian', 'zai', 'ji', 'liao', 'wu', 'dao', 'ke', 'lian', 'ping', 'shu', 'duo', 'yan']

画蛇添足悟真篇 。
['hua', 'she', 'tian', 'zu', 'wu', 'zhen', 'pian']

付与谁人修炼 。
['fu', 'yu', 'shei', 'ren', 'xiu', 'lian']


简体:
西江月
行处青牛引道,飞来鹤顶呈丹 。
谈玄玉局在西川 。
此日方当龙汉 。
千载寂寥吾道,可怜平叔多言 。
画蛇添足悟真篇 。
付与谁人修炼 。