当前位置: 首页 >> 夏元鼎 >> 西江月

西江月

西江月
作者: 夏元鼎
朝代:
西江月
拼音:
['xi', 'jiang', 'yue']
甘露醴泉天降,琼浆玉液仙方 。
['gan', 'lu', 'li', 'quan', 'tian', 'jiang', 'qiong', 'jiang', 'yu', 'ye', 'xian', 'fang']

一壶馥郁喷天香 。
['yi', 'hu', 'fu', 'yu', 'pen', 'tian', 'xiang']

麴人间怎酿 。
['qu', 'ren', 'jian', 'zen', 'niang']

要使周天火候,不应错认风光 。
['yao', 'shi', 'zhou', 'tian', 'huo', 'hou', 'bu', 'ying', 'cuo', 'ren', 'feng', 'guang']

浮沈清浊自斟量 。
['fu', 'shen', 'qing', 'zhuo', 'zi', 'zhen', 'liang']

日醉蓬莱方丈 。
['ri', 'zui', 'peng', 'lai', 'fang', 'zhang']


简体:
西江月
甘露醴泉天降,琼浆玉液仙方 。
一壶馥郁喷天香 。
麹人间怎酿 。
要使周天火候,不应错认风光 。
浮沈清浊自斟量 。
日醉蓬莱方丈 。