当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 吴潜
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
举世悠悠,何妨任、流行坎止 。
['ju', 'shi', 'you', 'you', 'he', 'fang', 'ren', 'liu', 'xing', 'kan', 'zhi']

算是处、鲜鱼羹饭,吃来都美 。
['suan', 'shi', 'chu', 'xian', 'yu', 'geng', 'fan', 'chi', 'lai', 'dou', 'mei']

暇日扁舟清上,倦时一枕薰风里 。
['xia', 'ri', 'pian', 'zhou', 'qing', 'shang', 'juan', 'shi', 'yi', 'zhen', 'xun', 'feng', 'li']

试回头、堆案省文书,徒劳尔 。
['shi', 'hui', 'tou', 'dui', 'an', 'sheng', 'wen', 'shu', 'tu', 'lao', 'er']

南浦路,东溪水 。
['nan', 'pu', 'lu', 'dong', 'xi', 'shui']

离索恨,飘零意 。
['li', 'suo', 'hen', 'piao', 'ling', 'yi']

况星星鬓影,近来如此 。
['kuang', 'xing', 'xing', 'bin', 'ying', 'jin', 'lai', 'ru', 'ci']

万事尽由天倒断,三才自有人撑抵 。
['wan', 'shi', 'jin', 'you', 'tian', 'dao', 'duan', 'san', 'cai', 'zi', 'you', 'ren', 'cheng', 'di']

但多吟、康节醉中诗,频相寄 。
['dan', 'duo', 'yin', 'kang', 'jie', 'zui', 'zhong', 'shi', 'pin', 'xiang', 'ji']


简体:
满江红
举世悠悠,何妨任、流行坎止 。
算是处、鲜鱼羹饭,吃来都美 。
暇日扁舟清上,倦时一枕薰风里 。
试回头、堆案省文书,徒劳尔 。
南浦路,东溪水 。
离索恨,飘零意 。
况星星鬓影,近来如此 。
万事尽由天倒断,三才自有人撑抵 。
但多吟、康节醉中诗,频相寄 。