当前位置: 首页 >> 仇远 >> 眼儿媚

眼儿媚

眼儿媚
作者: 仇远
朝代:
眼儿媚
拼音:
['yan', 'er', 'mei']
苔笺醉草调清平 。
['tai', 'jian', 'zui', 'cao', 'diao', 'qing', 'ping']

鸦墨湿浮云 。
['ya', 'mo', 'shi', 'fu', 'yun']

霓裳步冷,琼箫声断,旧梦关心 。
['ni', 'chang', 'bu', 'leng', 'qiong', 'xiao', 'sheng', 'duan', 'jiu', 'meng', 'guan', 'xin']

小乔不恋周郎老,翠被折秋痕 。
['xiao', 'qiao', 'bu', 'lian', 'zhou', 'lang', 'lao', 'cui', 'bei', 'zhe', 'qiu', 'hen']

那堪门外,黄花红叶,细雨更深 。
['na', 'kan', 'men', 'wai', 'huang', 'hua', 'hong', 'ye', 'xi', 'yu', 'geng', 'shen']


简体:
眼儿媚
苔笺醉草调清平 。
鸦墨湿浮云 。
霓裳步冷,琼箫声断,旧梦关心 。
小乔不恋周郎老,翠被折秋痕 。
那堪门外,黄花红叶,细雨更深 。