当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 吴潜
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
乍雨还晴,正轻暖轻寒帘幕 。
['zha', 'yu', 'hai', 'qing', 'zheng', 'qing', 'nuan', 'qing', 'han', 'lian', 'mu']

时怅望、故人烟水,鹭翻鸥落 。
['shi', 'chang', 'wang', 'gu', 'ren', 'yan', 'shui', 'lu', 'fan', 'ou', 'luo']

老去可堪离恨结,新来转觉吟情薄 。
['lao', 'qu', 'ke', 'kan', 'li', 'hen', 'jie', 'xin', 'lai', 'zhuan', 'jue', 'yin', 'qing', 'bao']

况等闲、客里送年华,成挥霍 。
['kuang', 'deng', 'xian', 'ke', 'li', 'song', 'nian', 'hua', 'cheng', 'hui', 'huo']

天一顾,西南角 。
['tian', 'yi', 'gu', 'xi', 'nan', 'jiao']

人万里,风埃阔 。
['ren', 'wan', 'li', 'feng', 'ai', 'kuo']

笑长卿归蜀,锦衣徒著 。
['xiao', 'zhang', 'qing', 'gui', 'shu', 'jin', 'yi', 'tu', 'zhu']

不是等闲螳臂怒,也休刚道鸡声恶 。
['bu', 'shi', 'deng', 'xian', 'tang', 'bi', 'nu', 'ye', 'xiu', 'gang', 'dao', 'ji', 'sheng', 'e']

但千年、往事误平凉,今番莫 。
['dan', 'qian', 'nian', 'wang', 'shi', 'wu', 'ping', 'liang', 'jin', 'fan', 'mo']


简体:
满江红
乍雨还晴,正轻暖轻寒帘幕 。
时怅望、故人烟水,鹭翻鸥落 。
老去可堪离恨结,新来转觉吟情薄 。
况等闲、客里送年华,成挥霍 。
天一顾,西南角 。
人万里,风埃阔 。
笑长卿归蜀,锦衣徒著 。
不是等闲螳臂怒,也休刚道鸡声恶 。
但千年、往事误平凉,今番莫 。