当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 青玉案

青玉案

青玉案
作者: 吴潜
朝代:
青玉案
拼音:
['qing', 'yu', 'an']
人生南北如歧路 。
['ren', 'sheng', 'nan', 'bei', 'ru', 'qi', 'lu']

惆怅方回断肠句 。
['chou', 'chang', 'fang', 'hui', 'duan', 'chang', 'ju']

四野碧云秋日暮 。
['si', 'ye', 'bi', 'yun', 'qiu', 'ri', 'mu']

苇汀芦岸,落霞残照,时有鸥来去 。
['wei', 'ting', 'lu', 'an', 'luo', 'xia', 'can', 'zhao', 'shi', 'you', 'ou', 'lai', 'qu']

一杯渺渺怀今古 。
['yi', 'bei', 'miao', 'miao', 'huai', 'jin', 'gu']

万事悠悠付寒暑 。
['wan', 'shi', 'you', 'you', 'fu', 'han', 'shu']

青箬绿蓑便野处 。
['qing', 'ruo', 'lv', 'suo', 'bian', 'ye', 'chu']

有山堪采,有溪堪钓,归计聊如许 。
['you', 'shan', 'kan', 'cai', 'you', 'xi', 'kan', 'diao', 'gui', 'ji', 'liao', 'ru', 'xu']


简体:
青玉案
人生南北如歧路 。
惆怅方回断肠句 。
四野碧云秋日暮 。
苇汀芦岸,落霞残照,时有鸥来去 。
一杯渺渺怀今古 。
万事悠悠付寒暑 。
青箬绿蓑便野处 。
有山堪采,有溪堪钓,归计聊如许 。