当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 江城子

江城子

江城子
作者: 吴潜
朝代:
江城子
拼音:
['jiang', 'cheng', 'zi']
家园十亩屋头边 。
['jia', 'yuan', 'shi', 'mu', 'wu', 'tou', 'bian']

正春妍 。
['zheng', 'chun', 'yan']

酿花天 。
['niang', 'hua', 'tian']

杨柳多情,拂拂带轻烟 。
['yang', 'liu', 'duo', 'qing', 'fu', 'fu', 'dai', 'qing', 'yan']

别馆闲亭随分有,时策杖,小盘旋 。
['bie', 'guan', 'xian', 'ting', 'sui', 'fen', 'you', 'shi', 'ce', 'zhang', 'xiao', 'pan', 'xuan']

采山钓水美而鲜 。
['cai', 'shan', 'diao', 'shui', 'mei', 'er', 'xian']

饮中仙 。
['yin', 'zhong', 'xian']

醉中禅 。
['zui', 'zhong', 'chan']

闲处光阴,赢得日高眠 。
['xian', 'chu', 'guang', 'yin', 'ying', 'de', 'ri', 'gao', 'mian']

一品高官人道好,多少事,碎心田 。
['yi', 'pin', 'gao', 'guan', 'ren', 'dao', 'hao', 'duo', 'shao', 'shi', 'sui', 'xin', 'tian']


简体:
江城子
家园十亩屋头边 。
正春妍 。
酿花天 。
杨柳多情,拂拂带轻烟 。
别馆闲亭随分有,时策杖,小盘旋 。
采山钓水美而鲜 。
饮中仙 。
醉中禅 。
闲处光阴,赢得日高眠 。
一品高官人道好,多少事,碎心田 。