当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 南柯子・南歌子

南柯子・南歌子

南柯子・南歌子
作者: 吴潜
朝代:
南柯子・南歌子
拼音:
['nan', 'ke', 'zi', 'nan', 'ge', 'zi']
池水凝新碧,阑花驻老红 。
['chi', 'shui', 'ning', 'xin', 'bi', 'lan', 'hua', 'zhu', 'lao', 'hong']

有人独立画桥东 。
['you', 'ren', 'du', 'li', 'hua', 'qiao', 'dong']

手把一枝杨柳、系春风 。
['shou', 'ba', 'yi', 'zhi', 'yang', 'liu', 'xi', 'chun', 'feng']

鹊绊游丝坠,蜂拈落蕊空 。
['que', 'ban', 'you', 'si', 'zhui', 'feng', 'nian', 'luo', 'rui', 'kong']

秋千庭院小帘栊 。
['qiu', 'qian', 'ting', 'yuan', 'xiao', 'lian', 'long']

多少闲情闲绪、雨声中 。
['duo', 'shao', 'xian', 'qing', 'xian', 'xu', 'yu', 'sheng', 'zhong']


简体:
南柯子・南歌子
池水凝新碧,阑花驻老红 。
有人独立画桥东 。
手把一枝杨柳、系春风 。
鹊绊游丝坠,蜂拈落蕊空 。
秋千庭院小帘栊 。
多少闲情闲绪、雨声中 。