当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 踏莎行

踏莎行

踏莎行
作者: 吴潜
朝代:
踏莎行
拼音:
['ta', 'sha', 'xing']
红药将残,绿荷初展 。
['hong', 'yao', 'jiang', 'can', 'lv', 'he', 'chu', 'zhan']

森森竹里闲庭院 。
['sen', 'sen', 'zhu', 'li', 'xian', 'ting', 'yuan']

一炉香烬一瓯茶,隔墙听得黄鹂啭 。
['yi', 'lu', 'xiang', 'jin', 'yi', 'ou', 'cha', 'ge', 'qiang', 'ting', 'de', 'huang', 'li', 'zhuan']

陌上春归,水边人远 。
['mo', 'shang', 'chun', 'gui', 'shui', 'bian', 'ren', 'yuan']

尽将前事思量遍 。
['jin', 'jiang', 'qian', 'shi', 'si', 'liang', 'bian']

流光冉冉为谁忙,小桥伫立斜阳晚 。
['liu', 'guang', 'ran', 'ran', 'wei', 'shei', 'mang', 'xiao', 'qiao', 'zhu', 'li', 'xie', 'yang', 'wan']


简体:
踏莎行
红药将残,绿荷初展 。
森森竹里闲庭院 。
一炉香烬一瓯茶,隔墙听得黄鹂啭 。
陌上春归,水边人远 。
尽将前事思量遍 。
流光冉冉为谁忙,小桥伫立斜阳晚 。