当前位置: 首页 >> 汪炎昶 >> 次早再入山用前韻

次早再入山用前韻

次早再入山用前韻
作者: 汪炎昶
朝代:
次早再入山用前韻
拼音:
['ci', 'zao', 'zai', 'ru', 'shan', 'yong', 'qian', 'yun']
苔深行愛軟,藤曲挽驚長 。
['tai', 'shen', 'xing', 'ai', 'ruan', 'teng', 'qu', 'wan', 'jing', 'zhang']

松健根挐石,花繁樹向陽 。
['song', 'jian', 'gen', 'na', 'shi', 'hua', 'fan', 'shu', 'xiang', 'yang']

屨香霑藥氣,衣膩染嵐光 。
['ju', 'xiang', 'zhan', 'yao', 'qi', 'yi', 'ni', 'ran', 'lan', 'guang']

病骨凜清意,無風亦自凉 。
['bing', 'gu', 'lin', 'qing', 'yi', 'wu', 'feng', 'yi', 'zi', 'liang']


简体:
次早再入山用前韵
苔深行爱软,藤曲挽惊长 。
松健根挐石,花繁树向阳 。
屦香霑药气,衣腻染岚光 。
病骨凛清意,无风亦自凉 。