当前位置: 首页 >> 徐積 >> 雪 其三

雪 其三

雪  其三
作者: 徐積
朝代:
雪 其三
拼音:
['xue', 'qi', 'san']
侯款諸祠方徹奠,車回五駿既投鞭 。
['hou', 'kuan', 'zhu', 'ci', 'fang', 'che', 'dian', 'che', 'hui', 'wu', 'jun', 'ji', 'tou', 'bian']

雲如大練生淮浦,雪似繁星落楚天 。
['yun', 'ru', 'da', 'lian', 'sheng', 'huai', 'pu', 'xue', 'shi', 'fan', 'xing', 'luo', 'chu', 'tian']

有客弄花知樂歲,何人感物惜流年 。
['you', 'ke', 'nong', 'hua', 'zhi', 'le', 'sui', 'he', 'ren', 'gan', 'wu', 'xi', 'liu', 'nian']

南城病僕惟沽酒,西郭詩章但買牋 。
['nan', 'cheng', 'bing', 'pu', 'wei', 'gu', 'jiu', 'xi', 'guo', 'shi', 'zhang', 'dan', 'mai', 'jian']

隠伏急因明處見,垢汙多自夜來鮮 。
['yin', 'fu', 'ji', 'yin', 'ming', 'chu', 'jian', 'gou', 'wu', 'duo', 'zi', 'ye', 'lai', 'xian']

傭將粺穀纔餬口,拾去濡薪未息肩 。
['yong', 'jiang', 'bai', 'gu', 'cai', 'hu', 'kou', 'shi', 'qu', 'ru', 'xin', 'wei', 'xi', 'jian']

白面韝鷹紅錦臂,烏山圍獸赤繒旃 。
['bai', 'mian', 'gou', 'ying', 'hong', 'jin', 'bi', 'wu', 'shan', 'wei', 'shou', 'chi', 'zeng', 'zhan']

却燃燈坐疑爲夢,欲上樓看恐有仙 。
['que', 'ran', 'deng', 'zuo', 'yi', 'wei', 'meng', 'yu', 'shang', 'lou', 'kan', 'kong', 'you', 'xian']

玉鏡臺前侵皓月,碧紗窗外弄青烟 。
['yu', 'jing', 'tai', 'qian', 'qin', 'hao', 'yue', 'bi', 'sha', 'chuang', 'wai', 'nong', 'qing', 'yan']

樹頭還有鴻棲否,船是寒沙水畔田 。
['shu', 'tou', 'hai', 'you', 'hong', 'qi', 'fou', 'chuan', 'shi', 'han', 'sha', 'shui', 'pan', 'tian']


简体:
雪 其三
侯款诸祠方彻奠,车回五骏既投鞭 。
云如大练生淮浦,雪似繁星落楚天 。
有客弄花知乐岁,何人感物惜流年 。
南城病仆惟沽酒,西郭诗章但买笺 。
隠伏急因明处见,垢污多自夜来鲜 。
佣将粺谷才糊口,拾去濡薪未息肩 。
白面韝鹰红锦臂,乌山围兽赤缯旃 。
却燃灯坐疑为梦,欲上楼看恐有仙 。
玉镜台前侵皓月,碧纱窗外弄青烟 。
树头还有鸿栖否,船是寒沙水畔田 。