当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 望江南・忆江南

望江南・忆江南

望江南・忆江南
作者: 吴潜
朝代:
望江南・忆江南
拼音:
['wang', 'jiang', 'nan', 'yi', 'jiang', 'nan']
家山好,凡事看来轻 。
['jia', 'shan', 'hao', 'fan', 'shi', 'kan', 'lai', 'qing']

一壑尽由侬,三才不欠你称停 。
['yi', 'he', 'jin', 'you', 'nong', 'san', 'cai', 'bu', 'qian', 'ni', 'cheng', 'ting']

有耳莫闲听 。
['you', 'er', 'mo', 'xian', 'ting']

静地里,点检这平生 。
['jing', 'de', 'li', 'dian', 'jian', 'zhe', 'ping', 'sheng']

著甚来由为皎皎,好无巴鼻弄醒醒 。
['zhu', 'shen', 'lai', 'you', 'wei', 'jiao', 'jiao', 'hao', 'wu', 'ba', 'bi', 'nong', 'xing', 'xing']

背後有人憎 。
['bei', 'hou', 'you', 'ren', 'zeng']


简体:
望江南・忆江南
家山好,凡事看来轻 。
一壑尽由侬,三才不欠你称停 。
有耳莫闲听 。
静地里,点检这平生 。
着甚来由为皎皎,好无巴鼻弄醒醒 。
背后有人憎 。