当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 昭君怨

昭君怨

昭君怨
作者: 吴潜
朝代:
昭君怨
拼音:
['zhao', 'jun', 'yuan']
小雨霏微如线 。
['xiao', 'yu', 'fei', 'wei', 'ru', 'xian']

人在暮秋庭院 。
['ren', 'zai', 'mu', 'qiu', 'ting', 'yuan']

衣袂带轻寒 。
['yi', 'mei', 'dai', 'qing', 'han']

睡初残 。
['shui', 'chu', 'can']

脉脉此情何限 。
['mo', 'mo', 'ci', 'qing', 'he', 'xian']

惆怅光阴偷换 。
['chou', 'chang', 'guang', 'yin', 'tou', 'huan']

身世两沈浮 。
['shen', 'shi', 'liang', 'shen', 'fu']

泪空流 。
['lei', 'kong', 'liu']


简体:
昭君怨
小雨霏微如线 。
人在暮秋庭院 。
衣袂带轻寒 。
睡初残 。
脉脉此情何限 。
惆怅光阴偷换 。
身世两沈浮 。
泪空流 。