当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 贺新郎

贺新郎

贺新郎
作者: 吴潜
朝代:
贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'lang']
拍手阑干外 。
['pai', 'shou', 'lan', 'gan', 'wai']

想回头、人非物是,不知何世 。
['xiang', 'hui', 'tou', 'ren', 'fei', 'wu', 'shi', 'bu', 'zhi', 'he', 'shi']

万事情知都是梦,聊复推迁梦里 。
['wan', 'shi', 'qing', 'zhi', 'dou', 'shi', 'meng', 'liao', 'fu', 'tui', 'qian', 'meng', 'li']

也幻出、云山烟水 。
['ye', 'huan', 'chu', 'yun', 'shan', 'yan', 'shui']

白白红红虽褪尽,尽倡条、浪蕊皆春意 。
['bai', 'bai', 'hong', 'hong', 'sui', 'tui', 'jin', 'jin', 'chang', 'tiao', 'lang', 'rui', 'jie', 'chun', 'yi']

时可醉,醉扶起 。
['shi', 'ke', 'zui', 'zui', 'fu', 'qi']

瀛洲旧说神仙地 。
['ying', 'zhou', 'jiu', 'shuo', 'shen', 'xian', 'de']

奈江南、猿啼鹤泪,怨怀如此 。
['nai', 'jiang', 'nan', 'yuan', 'ti', 'he', 'lei', 'yuan', 'huai', 'ru', 'ci']

三五阿婆涂抹遍,多少残樱剩李 。
['san', 'wu', 'a', 'po', 'tu', 'mo', 'bian', 'duo', 'shao', 'can', 'ying', 'sheng', 'li']

又过雨、亭皋初霁 。
['you', 'guo', 'yu', 'ting', 'gao', 'chu', 'ji']

惭愧故人相问讯,但一回、一见苍颜耳 。
['can', 'kui', 'gu', 'ren', 'xiang', 'wen', 'xun', 'dan', 'yi', 'hui', 'yi', 'jian', 'cang', 'yan', 'er']

谁念我,鹪鹩志 。
['shei', 'nian', 'wo', 'jiao', 'liao', 'zhi']


简体:
贺新郎
拍手阑干外 。
想回头、人非物是,不知何世 。
万事情知都是梦,聊复推迁梦里 。
也幻出、云山烟水 。
白白红红虽褪尽,尽倡条、浪蕊皆春意 。
时可醉,醉扶起 。
瀛洲旧说神仙地 。
奈江南、猿啼鹤泪,怨怀如此 。
三五阿婆涂抹遍,多少残樱剩李 。
又过雨、亭皋初霁 。
惭愧故人相问讯,但一回、一见苍颜耳 。
谁念我,鹪鹩志 。