当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 贺新郎

贺新郎

贺新郎
作者: 吴潜
朝代:
贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'lang']
宇宙原无外 。
['yu', 'zhou', 'yuan', 'wu', 'wai']

问当年、渠缘底事,强逃人世 。
['wen', 'dang', 'nian', 'qu', 'yuan', 'di', 'shi', 'qiang', 'tao', 'ren', 'shi']

争似刘郎栽种後,长恁玄都观里 。
['zheng', 'shi', 'liu', 'lang', 'zai', 'zhong', 'hou', 'zhang', 'nen', 'xuan', 'dou', 'guan', 'li']

何用羡、武陵溪水 。
['he', 'yong', 'xian', 'wu', 'ling', 'xi', 'shui']

一见桃花还一笑,领春工、千古无穷意 。
['yi', 'jian', 'tao', 'hua', 'hai', 'yi', 'xiao', 'ling', 'chun', 'gong', 'qian', 'gu', 'wu', 'qiong', 'yi']

儿女恨,且收起 。
['er', 'nv', 'hen', 'qie', 'shou', 'qi']

洞中空阔多闲地 。
['dong', 'zhong', 'kong', 'kuo', 'duo', 'xian', 'de']

但人间、羊肠九折,未能知此 。
['dan', 'ren', 'jian', 'yang', 'chang', 'jiu', 'zhe', 'wei', 'neng', 'zhi', 'ci']

我已衰翁君渐老,那复颠张醉李 。
['wo', 'yi', 'shuai', 'weng', 'jun', 'jian', 'lao', 'na', 'fu', 'dian', 'zhang', 'zui', 'li']

看翻覆、雨阴风霁 。
['kan', 'fan', 'fu', 'yu', 'yin', 'feng', 'ji']

捱得清和时候了,舣扁舟、只待归来耳 。
['ai', 'de', 'qing', 'he', 'shi', 'hou', 'le', 'yi', 'pian', 'zhou', 'zhi', 'dai', 'gui', 'lai', 'er']

惟处静,解吾志 。
['wei', 'chu', 'jing', 'jie', 'wu', 'zhi']


简体:
贺新郎
宇宙原无外 。
问当年、渠缘底事,强逃人世 。
争似刘郎栽种后,长恁玄都观里 。
何用羡、武陵溪水 。
一见桃花还一笑,领春工、千古无穷意 。
儿女恨,且收起 。
洞中空阔多闲地 。
但人间、羊肠九折,未能知此 。
我已衰翁君渐老,那复颠张醉李 。
看翻覆、雨阴风霁 。
挨得清和时候了,舣扁舟、只待归来耳 。
惟处静,解吾志 。