当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 贺新郎

贺新郎

贺新郎
作者: 吴潜
朝代:
贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'lang']
了却儿痴外 。
['liao', 'que', 'er', 'chi', 'wai']

撰园林、亭台馆榭,谩当吾世 。
['zhuan', 'yuan', 'lin', 'ting', 'tai', 'guan', 'xie', 'man', 'dang', 'wu', 'shi']

红朱桥相映带,人在百花丛里 。
['hong', 'zhu', 'qiao', 'xiang', 'ying', 'dai', 'ren', 'zai', 'bai', 'hua', 'cong', 'li']

更依约、垂杨衬水 。
['geng', 'yi', 'yue', 'chui', 'yang', 'chen', 'shui']

桧柏芙蓉橙桂菊,也还须、收拾秋冬意 。
['gui', 'bai', 'fu', 'rong', 'cheng', 'gui', 'ju', 'ye', 'hai', 'xu', 'shou', 'shi', 'qiu', 'dong', 'yi']

闲坐久,忽惊起 。
['xian', 'zuo', 'jiu', 'hu', 'jing', 'qi']

繁华寂寞千年地 。
['fan', 'hua', 'ji', 'mo', 'qian', 'nian', 'de']

便渊明、桃源记在,几人知此 。
['bian', 'yuan', 'ming', 'tao', 'yuan', 'ji', 'zai', 'ji', 'ren', 'zhi', 'ci']

双手上还银菟印,趁得东风行李 。
['shuang', 'shou', 'shang', 'hai', 'yin', 'tu', 'yin', 'chen', 'de', 'dong', 'feng', 'xing', 'li']

看岭、鄞江澄霁 。
['kan', 'ling', 'yin', 'jiang', 'cheng', 'ji']

从此归欤无一欠,但君恩、天大难酬耳 。
['cong', 'ci', 'gui', 'yu', 'wu', 'yi', 'qian', 'dan', 'jun', 'en', 'tian', 'da', 'nan', 'chou', 'er']

嗟倦鸟,投林志 。
['jie', 'juan', 'niao', 'tou', 'lin', 'zhi']


简体:
贺新郎
了却儿痴外 。
撰园林、亭台馆榭,谩当吾世 。
红朱桥相映带,人在百花丛里 。
更依约、垂杨衬水 。
桧柏芙蓉橙桂菊,也还须、收拾秋冬意 。
闲坐久,忽惊起 。
繁华寂寞千年地 。
便渊明、桃源记在,几人知此 。
双手上还银菟印,趁得东风行李 。
看岭、鄞江澄霁 。
从此归欤无一欠,但君恩、天大难酬耳 。
嗟倦鸟,投林志 。