当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 贺新郎

贺新郎

贺新郎
作者: 吴潜
朝代:
贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'lang']
雪鬓难重绿 。
['xue', 'bin', 'nan', 'zhong', 'lv']

但け然、黄庭境界,抱藏龟六 。
['dan', 'ran', 'huang', 'ting', 'jing', 'jie', 'bao', 'cang', 'gui', 'liu']

也向无何乡里去,白堕舟边漾渌 。
['ye', 'xiang', 'wu', 'he', 'xiang', 'li', 'qu', 'bai', 'duo', 'zhou', 'bian', 'yang', 'lu']

算种种、尘缘都足 。
['suan', 'zhong', 'zhong', 'chen', 'yuan', 'dou', 'zu']

争那名缰犹系绊,尽辜他、猿鹤双溪曲 。
['zheng', 'na', 'ming', 'jiang', 'you', 'xi', 'ban', 'jin', 'gu', 'ta', 'yuan', 'he', 'shuang', 'xi', 'qu']

时又夏,暑将溽 。
['shi', 'you', 'xia', 'shu', 'jiang', 'ru']

虚舟飘瓦何烦 。
['xu', 'zhou', 'piao', 'wa', 'he', 'fan']

奈羊肠、千歧万折,近来纯熟 。
['nai', 'yang', 'chang', 'qian', 'qi', 'wan', 'zhe', 'jin', 'lai', 'chun', 'shu']

怅望老仙烟水外,惟把江云送目 。
['chang', 'wang', 'lao', 'xian', 'yan', 'shui', 'wai', 'wei', 'ba', 'jiang', 'yun', 'song', 'mu']

想裴墅、碧梧金竹 。
['xiang', 'pei', 'shu', 'bi', 'wu', 'jin', 'zhu']

安得结庐相近傍,买闲田、数亩躬耕筑 。
['an', 'de', 'jie', 'lu', 'xiang', 'jin', 'bang', 'mai', 'xian', 'tian', 'shu', 'mu', 'gong', 'geng', 'zhu']

已梦断,大槐国 。
['yi', 'meng', 'duan', 'da', 'huai', 'guo']


简体:
贺新郎
雪鬓难重绿 。
但け然、黄庭境界,抱藏龟六 。
也向无何乡里去,白堕舟边漾渌 。
算种种、尘缘都足 。
争那名缰犹系绊,尽辜他、猿鹤双溪曲 。
时又夏,暑将溽 。
虚舟飘瓦何烦 。
奈羊肠、千歧万折,近来纯熟 。
怅望老仙烟水外,惟把江云送目 。
想裴墅、碧梧金竹 。
安得结庐相近傍,买闲田、数亩躬耕筑 。
已梦断,大槐国 。