当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 贺新郎

贺新郎

贺新郎
作者: 吴潜
朝代:
贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'lang']
燕子呢喃语 。
['yan', 'zi', 'ni', 'nan', 'yu']

小园林、残红剩紫,已无三数 。
['xiao', 'yuan', 'lin', 'can', 'hong', 'sheng', 'zi', 'yi', 'wu', 'san', 'shu']

绿叶青枝成步障,空有蜂旋蝶舞 。
['lv', 'ye', 'qing', 'zhi', 'cheng', 'bu', 'zhang', 'kong', 'you', 'feng', 'xuan', 'die', 'wu']

又宝扇、轻摇初暑 。
['you', 'bao', 'shan', 'qing', 'yao', 'chu', 'shu']

芳沼拳荷舒展尽,便回头、乱拥宫妆女 。
['fang', 'zhao', 'quan', 'he', 'shu', 'zhan', 'jin', 'bian', 'hui', 'tou', 'luan', 'yong', 'gong', 'zhuang', 'nv']

惊岁月,能多许 。
['jing', 'sui', 'yue', 'neng', 'duo', 'xu']

家山占断凫鸥渚 。
['jia', 'shan', 'zhan', 'duan', 'fu', 'ou', 'zhu']

最相宜、岚烟水月,雾云霏雨 。
['zui', 'xiang', 'yi', 'lan', 'yan', 'shui', 'yue', 'wu', 'yun', 'fei', 'yu']

三岛十洲虽铁铸,难把归舟系取 。
['san', 'dao', 'shi', 'zhou', 'sui', 'tie', 'zhu', 'nan', 'ba', 'gui', 'zhou', 'xi', 'qu']

且放我、渔樵为与 。
['qie', 'fang', 'wo', 'yu', 'qiao', 'wei', 'yu']

从此细斟昌酒,况神仙洞府无邀阻 。
['cong', 'ci', 'xi', 'zhen', 'chang', 'jiu', 'kuang', 'shen', 'xian', 'dong', 'fu', 'wu', 'yao', 'zu']

何待结,长生缕 。
['he', 'dai', 'jie', 'chang', 'sheng', 'lv']


简体:
贺新郎
燕子呢喃语 。
小园林、残红剩紫,已无三数 。
绿叶青枝成步障,空有蜂旋蝶舞 。
又宝扇、轻摇初暑 。
芳沼拳荷舒展尽,便回头、乱拥宫妆女 。
惊岁月,能多许 。
家山占断凫鸥渚 。
最相宜、岚烟水月,雾云霏雨 。
三岛十洲虽铁铸,难把归舟系取 。
且放我、渔樵为与 。
从此细斟昌酒,况神仙洞府无邀阻 。
何待结,长生缕 。