当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 吴潜
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
午枕神游,晓鸡唱、城关偷度 。
['wu', 'zhen', 'shen', 'you', 'xiao', 'ji', 'chang', 'cheng', 'guan', 'tou', 'du']

俄顷里、笋舆伊轧,征夫前路 。
['e', 'qing', 'li', 'sun', 'yu', 'yi', 'ya', 'zheng', 'fu', 'qian', 'lu']

路入江南天地阔,黄云翠浪千千亩 。
['lu', 'ru', 'jiang', 'nan', 'tian', 'di', 'kuo', 'huang', 'yun', 'cui', 'lang', 'qian', 'qian', 'mu']

有皤翁、三五喜相迎,邻田父 。
['you', 'po', 'weng', 'san', 'wu', 'xi', 'xiang', 'ying', 'lin', 'tian', 'fu']

旋策杖,寻幽圃 。
['xuan', 'ce', 'zhang', 'xun', 'you', 'pu']

旋挈,陈高俎 。
['xuan', 'qie', 'chen', 'gao', 'zu']

疑此身归去,朱陵丹府 。
['yi', 'ci', 'shen', 'gui', 'qu', 'zhu', 'ling', 'dan', 'fu']

布谷数声惊梦断,纱窗小阵梅黄雨 。
['bu', 'gu', 'shu', 'sheng', 'jing', 'meng', 'duan', 'sha', 'chuang', 'xiao', 'zhen', 'mei', 'huang', 'yu']

把人间、万事一般看,投芳醑 。
['ba', 'ren', 'jian', 'wan', 'shi', 'yi', 'ban', 'kan', 'tou', 'fang', 'xu']


简体:
满江红
午枕神游,晓鸡唱、城关偷度 。
俄顷里、笋舆伊轧,征夫前路 。
路入江南天地阔,黄云翠浪千千亩 。
有皤翁、三五喜相迎,邻田父 。
旋策杖,寻幽圃 。
旋挈,陈高俎 。
疑此身归去,朱陵丹府 。
布谷数声惊梦断,纱窗小阵梅黄雨 。
把人间、万事一般看,投芳醑 。