当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 吴潜
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
回首家园,竹多屋、水还多竹 。
['hui', 'shou', 'jia', 'yuan', 'zhu', 'duo', 'wu', 'shui', 'hai', 'duo', 'zhu']

那更是,千峰凝翠,一溪凝绿 。
['na', 'geng', 'shi', 'qian', 'feng', 'ning', 'cui', 'yi', 'xi', 'ning', 'lv']

多谢故人相问讯,奚奴步步收珠玉 。
['duo', 'xie', 'gu', 'ren', 'xiang', 'wen', 'xun', 'xi', 'nu', 'bu', 'bu', 'shou', 'zhu', 'yu']

叹暮林、飞鸟也知还,寻归宿 。
['tan', 'mu', 'lin', 'fei', 'niao', 'ye', 'zhi', 'hai', 'xun', 'gui', 'su']

遍历了,岳与牧 。
['bian', 'li', 'le', 'yue', 'yu', 'mu']

享过了,官与禄 。
['xiang', 'guo', 'le', 'guan', 'yu', 'lu']

算平生万事,尽无不足 。
['suan', 'ping', 'sheng', 'wan', 'shi', 'jin', 'wu', 'bu', 'zu']

争奈乞身犹未可,只缘欠种清闲福 。
['zheng', 'nai', 'qi', 'shen', 'you', 'wei', 'ke', 'zhi', 'yuan', 'qian', 'zhong', 'qing', 'xian', 'fu']

想瞿硎、仙子亦相思,山之 。
['xiang', 'qu', 'xing', 'xian', 'zi', 'yi', 'xiang', 'si', 'shan', 'zhi']


简体:
满江红
回首家园,竹多屋、水还多竹 。
那更是,千峰凝翠,一溪凝绿 。
多谢故人相问讯,奚奴步步收珠玉 。
叹暮林、飞鸟也知还,寻归宿 。
遍历了,岳与牧 。
享过了,官与禄 。
算平生万事,尽无不足 。
争奈乞身犹未可,只缘欠种清闲福 。
想瞿硎、仙子亦相思,山之 。