当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 念奴娇

念奴娇

念奴娇
作者: 吴潜
朝代:
念奴娇
拼音:
['nian', 'nu', 'jiao']
一般妙质,笑乐天、夸诧小蛮樊素 。
['yi', 'ban', 'miao', 'zhi', 'xiao', 'le', 'tian', 'kua', 'cha', 'xiao', 'man', 'fan', 'su']

万炳参差罗翠扇,全队西方靓女 。
['wan', 'bing', 'cen', 'ci', 'luo', 'cui', 'shan', 'quan', 'dui', 'xi', 'fang', 'liang', 'nv']

不假施朱,也非涂碧,所乐惟幽浦 。
['bu', 'jia', 'shi', 'zhu', 'ye', 'fei', 'tu', 'bi', 'suo', 'le', 'wei', 'you', 'pu']

神仙姑射,算来合共游处 。
['shen', 'xian', 'gu', 'she', 'suan', 'lai', 'he', 'gong', 'you', 'chu']

一任冶妓姬,采莲歌里,尽是相思苦 。
['yi', 'ren', 'ye', 'ji', 'ji', 'cai', 'lian', 'ge', 'li', 'jin', 'shi', 'xiang', 'si', 'ku']

花气荷馨清入骨,长傍银河东注 。
['hua', 'qi', 'he', 'xin', 'qing', 'ru', 'gu', 'zhang', 'bang', 'yin', 'he', 'dong', 'zhu']

月澹风轻,雾烟细,忽洒霏微雨 。
['yue', 'dan', 'feng', 'qing', 'wu', 'yan', 'xi', 'hu', 'sa', 'fei', 'wei', 'yu']

此时心事,美人泽畔停伫 。
['ci', 'shi', 'xin', 'shi', 'mei', 'ren', 'ze', 'pan', 'ting', 'zhu']


简体:
念奴娇
一般妙质,笑乐天、夸诧小蛮樊素 。
万炳参差罗翠扇,全队西方靓女 。
不假施朱,也非涂碧,所乐惟幽浦 。
神仙姑射,算来合共游处 。
一任冶妓姬,采莲歌里,尽是相思苦 。
花气荷馨清入骨,长傍银河东注 。
月澹风轻,雾烟细,忽洒霏微雨 。
此时心事,美人泽畔停伫 。