当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 念奴娇

念奴娇

念奴娇
作者: 吴潜
朝代:
念奴娇
拼音:
['nian', 'nu', 'jiao']
为嫌涂抹,向万红丛里,澹然疑素 。
['wei', 'xian', 'tu', 'mo', 'xiang', 'wan', 'hong', 'cong', 'li', 'dan', 'ran', 'yi', 'su']

非粉非酥能样别,只是凌波仙女 。
['fei', 'fen', 'fei', 'su', 'neng', 'yang', 'bie', 'zhi', 'shi', 'ling', 'bo', 'xian', 'nv']

隋沼浓妆,汉池冶态,争似沧浪浦 。
['sui', 'zhao', 'nong', 'zhuang', 'han', 'chi', 'ye', 'tai', 'zheng', 'shi', 'cang', 'lang', 'pu']

净鸥洁鹭,有时飞到佳处 。
['jing', 'ou', 'jie', 'lu', 'you', 'shi', 'fei', 'dao', 'jia', 'chu']

梦绕太华峰巅,与天一笑,不觉跻攀苦 。
['meng', 'rao', 'tai', 'hua', 'feng', 'dian', 'yu', 'tian', 'yi', 'xiao', 'bu', 'jue', 'ji', 'pan', 'ku']

十丈藕船游汗漫,何惜浮生孤注 。
['shi', 'zhang', 'ou', 'chuan', 'you', 'han', 'man', 'he', 'xi', 'fu', 'sheng', 'gu', 'zhu']

午鼓惊回,依然尘世,扑簌疏窗雨 。
['wu', 'gu', 'jing', 'hui', 'yi', 'ran', 'chen', 'shi', 'pu', 'su', 'shu', 'chuang', 'yu']

起来寂寞,倚阑一饷愁伫 。
['qi', 'lai', 'ji', 'mo', 'yi', 'lan', 'yi', 'xiang', 'chou', 'zhu']


简体:
念奴娇
为嫌涂抹,向万红丛里,澹然疑素 。
非粉非酥能样别,只是凌波仙女 。
隋沼浓妆,汉池冶态,争似沧浪浦 。
净鸥洁鹭,有时飞到佳处 。
梦绕太华峰巅,与天一笑,不觉跻攀苦 。
十丈藕船游汗漫,何惜浮生孤注 。
午鼓惊回,依然尘世,扑簌疏窗雨 。
起来寂寞,倚阑一饷愁伫 。