当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 朝中措

朝中措

朝中措
作者: 吴潜
朝代:
朝中措
拼音:
['chao', 'zhong', 'cuo']
衰翁老大脚犹轻 。
['shuai', 'weng', 'lao', 'da', 'jiao', 'you', 'qing']

行到净凉亭 。
['xing', 'dao', 'jing', 'liang', 'ting']

近日方忧多雨,连朝且喜长晴 。
['jin', 'ri', 'fang', 'you', 'duo', 'yu', 'lian', 'chao', 'qie', 'xi', 'zhang', 'qing']

谩寻欢笑,翠涛杯满,金缕歌清 。
['man', 'xun', 'huan', 'xiao', 'cui', 'tao', 'bei', 'man', 'jin', 'lv', 'ge', 'qing']

况有兰朋竹友,柳词贺句争鸣 。
['kuang', 'you', 'lan', 'peng', 'zhu', 'you', 'liu', 'ci', 'he', 'ju', 'zheng', 'ming']


简体:
朝中措
衰翁老大脚犹轻 。
行到净凉亭 。
近日方忧多雨,连朝且喜长晴 。
谩寻欢笑,翠涛杯满,金缕歌清 。
况有兰朋竹友,柳词贺句争鸣 。