当前位置: 首页 >> 吴潜 >> 虞美人

虞美人

虞美人
作者: 吴潜
朝代:
虞美人
拼音:
['yu', 'mei', 'ren']
东风催客呼前渡 。
['dong', 'feng', 'cui', 'ke', 'hu', 'qian', 'du']

宿鸟投林暮 。
['su', 'niao', 'tou', 'lin', 'mu']

欲送人送得归人 。
['yu', 'song', 'ren', 'song', 'de', 'gui', 'ren']

万叠青山罗列、是愁城 。
['wan', 'die', 'qing', 'shan', 'luo', 'lie', 'shi', 'chou', 'cheng']

谁家台榭当年筑 。
['shui', 'jia', 'tai', 'xie', 'dang', 'nian', 'zhu']

芳草垂杨绿 。
['fang', 'cao', 'chui', 'yang', 'lv']

云深雾暗不须悲 。
['yun', 'shen', 'wu', 'an', 'bu', 'xu', 'bei']

只缘盈虚消息、少人知 。
['zhi', 'yuan', 'ying', 'xu', 'xiao', 'xi', 'shao', 'ren', 'zhi']


简体:
虞美人
东风催客呼前渡 。
宿鸟投林暮 。
欲送人送得归人 。
万叠青山罗列、是愁城 。
谁家台榭当年筑 。
芳草垂杨绿 。
云深雾暗不须悲 。
只缘盈虚消息、少人知 。