当前位置: 首页 >> 史隽之 >> 望海潮

望海潮

望海潮
作者: 史隽之
朝代:
望海潮
拼音:
['wang', 'hai', 'chao']
危岑孤秀,飞轩爽豁,空江泱漭黄流 。
['wei', 'cen', 'gu', 'xiu', 'fei', 'xuan', 'shuang', 'huo', 'kong', 'jiang', 'yang', 'mang', 'huang', 'liu']

吴札故邱,春申旧国,西风吹换清秋 。
['wu', 'zha', 'gu', 'qiu', 'chun', 'shen', 'jiu', 'guo', 'xi', 'feng', 'chui', 'huan', 'qing', 'qiu']

沧海浪初收 。
['cang', 'hai', 'lang', 'chu', 'shou']

共登高临眺,尊俎绸缪 。
['gong', 'deng', 'gao', 'lin', 'tiao', 'zun', 'zu', 'chou', 'mou']

凤集高罔,驹留空谷接英游 。
['feng', 'ji', 'gao', 'wang', 'ju', 'liu', 'kong', 'gu', 'jie', 'ying', 'you']

八窗尽控琼钩 。
['ba', 'chuang', 'jin', 'kong', 'qiong', 'gou']

送帆樯杳杳,潮汐悠悠 。
['song', 'fan', 'qiang', 'yao', 'yao', 'chao', 'xi', 'you', 'you']

千古兴怀,关河极目,愁边灭没轻鸥 。
['qian', 'gu', 'xing', 'huai', 'guan', 'he', 'ji', 'mu', 'chou', 'bian', 'mie', 'mei', 'qing', 'ou']

淮岸隔重洲 。
['huai', 'an', 'ge', 'zhong', 'zhou']

认澹霞天末,一缕青浮 。
['ren', 'dan', 'xia', 'tian', 'mo', 'yi', 'lv', 'qing', 'fu']

未许英雄老去,西北是神州 。
['wei', 'xu', 'ying', 'xiong', 'lao', 'qu', 'xi', 'bei', 'shi', 'shen', 'zhou']


简体:
望海潮
危岑孤秀,飞轩爽豁,空江泱漭黄流 。
吴札故邱,春申旧国,西风吹换清秋 。
沧海浪初收 。
共登高临眺,尊俎绸缪 。
凤集高罔,驹留空谷接英游 。
八窗尽控琼钩 。
送帆樯杳杳,潮汐悠悠 。
千古兴怀,关河极目,愁边灭没轻鸥 。
淮岸隔重洲 。
认澹霞天末,一缕青浮 。
未许英雄老去,西北是神州 。