当前位置: 首页 >> 张友仁 >> 水调歌・水调

水调歌・水调

水调歌・水调
作者: 张友仁
朝代:
水调歌・水调
拼音:
['shui', 'diao', 'ge', 'shui', 'diao']
石屋势平旷,峭壁几岩 。
['shi', 'wu', 'shi', 'ping', 'kuang', 'qiao', 'bi', 'ji', 'yan']

妙哉天造地设,谁复谓神剜 。
['miao', 'zai', 'tian', 'zao', 'di', 'she', 'shei', 'fu', 'wei', 'shen', 'wan']

畴昔涪翁题品,曾说人寰稀有,岂特冠湘南 。
['chou', 'xi', 'fu', 'weng', 'ti', 'pin', 'ceng', 'shuo', 'ren', 'huan', 'xi', 'you', 'qi', 'te', 'guan', 'xiang', 'nan']

趁取脚轻健,相与上高寒 。
['chen', 'qu', 'jiao', 'qing', 'jian', 'xiang', 'yu', 'shang', 'gao', 'han']

避秦者,君莫问,意其间 。
['bi', 'qin', 'zhe', 'jun', 'mo', 'wen', 'yi', 'qi', 'jian']

祖龙文密,至今草木尚愁颜 。
['zu', 'long', 'wen', 'mi', 'zhi', 'jin', 'cao', 'mu', 'shang', 'chou', 'yan']

赢得功成丹鼎,久矣乘风而去,跨鹤与骖鸾 。
['ying', 'de', 'gong', 'cheng', 'dan', 'ding', 'jiu', 'yi', 'cheng', 'feng', 'er', 'qu', 'kua', 'he', 'yu', 'can', 'luan']

犹有白云在,镇日绕禅关 。
['you', 'you', 'bai', 'yun', 'zai', 'zhen', 'ri', 'rao', 'chan', 'guan']


简体:
水调歌・水调
石屋势平旷,峭壁几岩 。
妙哉天造地设,谁复谓神剜 。
畴昔涪翁题品,曾说人寰稀有,岂特冠湘南 。
趁取脚轻健,相与上高寒 。
避秦者,君莫问,意其间 。
祖龙文密,至今草木尚愁颜 。
赢得功成丹鼎,久矣乘风而去,跨鹤与骖鸾 。
犹有白云在,镇日绕禅关 。