当前位置: 首页 >> 王柏 >> 酹江月・念奴娇

酹江月・念奴娇

酹江月・念奴娇
作者: 王柏
朝代:
酹江月・念奴娇
拼音:
['lei', 'jiang', 'yue', 'nian', 'nu', 'jiao']
今岁腊前,苦无多寒色、梅花先白 。
['jin', 'sui', 'la', 'qian', 'ku', 'wu', 'duo', 'han', 'se', 'mei', 'hua', 'xian', 'bai']

可惜横斜清浅处,谁妨孤山仙客 。
['ke', 'xi', 'heng', 'xie', 'qing', 'qian', 'chu', 'shei', 'fang', 'gu', 'shan', 'xian', 'ke']

玉勒寻芳,金尊护冷,定与心期隔 。
['yu', 'lei', 'xun', 'fang', 'jin', 'zun', 'hu', 'leng', 'ding', 'yu', 'xin', 'qi', 'ge']

夜阑人悄,可无一段春月 。
['ye', 'lan', 'ren', 'qiao', 'ke', 'wu', 'yi', 'duan', 'chun', 'yue']

怕它香已飘零,罗浮梦断,不与东君接 。
['pa', 'ta', 'xiang', 'yi', 'piao', 'ling', 'luo', 'fu', 'meng', 'duan', 'bu', 'yu', 'dong', 'jun', 'jie']

买得鹅湖千幅绢,留取天然标格 。
['mai', 'de', 'e', 'hu', 'qian', 'fu', 'juan', 'liu', 'qu', 'tian', 'ran', 'biao', 'ge']

树老梢癯,蕊圆须健,不放风骚歇 。
['shu', 'lao', 'shao', 'qu', 'rui', 'yuan', 'xu', 'jian', 'bu', 'fang', 'feng', 'sao', 'xie']

花光何处,儿孙声价方彻 。
['hua', 'guang', 'he', 'chu', 'er', 'sun', 'sheng', 'jia', 'fang', 'che']


简体:
酹江月・念奴娇
今岁腊前,苦无多寒色、梅花先白 。
可惜横斜清浅处,谁妨孤山仙客 。
玉勒寻芳,金尊护冷,定与心期隔 。
夜阑人悄,可无一段春月 。
怕它香已飘零,罗浮梦断,不与东君接 。
买得鹅湖千幅绢,留取天然标格 。
树老梢癯,蕊圆须健,不放风骚歇 。
花光何处,儿孙声价方彻 。