当前位置: 首页 >> 萧廷之 >> 西江月

西江月

西江月
作者: 萧廷之
朝代:
西江月
拼音:
['xi', 'jiang', 'yue']
一二复临养火,兔鸡沐浴潜藏 。
['yi', 'er', 'fu', 'lin', 'yang', 'huo', 'tu', 'ji', 'mu', 'yu', 'qian', 'cang']

分明变化在中央 。
['fen', 'ming', 'bian', 'hua', 'zai', 'zhong', 'yang']

结就玄珠片饷 。
['jie', 'jiu', 'xuan', 'zhu', 'pian', 'xiang']

还返归根托体,守城抱一提防 。
['hai', 'fan', 'gui', 'gen', 'tuo', 'ti', 'shou', 'cheng', 'bao', 'yi', 'di', 'fang']

黄庭来往是寻常 。
['huang', 'ting', 'lai', 'wang', 'shi', 'xun', 'chang']

恍惚之中纵放 。
['huang', 'hu', 'zhi', 'zhong', 'zong', 'fang']


简体:
西江月
一二复临养火,兔鸡沐浴潜藏 。
分明变化在中央 。
结就玄珠片饷 。
还返归根托体,守城抱一提防 。
黄庭来往是寻常 。
恍惚之中纵放 。