当前位置: 首页 >> 萧廷之 >> 西江月

西江月

西江月
作者: 萧廷之
朝代:
西江月
拼音:
['xi', 'jiang', 'yue']
药产西南坤地,金丹只此根宗 。
['yao', 'chan', 'xi', 'nan', 'kun', 'de', 'jin', 'dan', 'zhi', 'ci', 'gen', 'zong']

学人著意细推穷 。
['xue', 'ren', 'zhu', 'yi', 'xi', 'tui', 'qiong']

妙绝无过真种 。
['miao', 'jue', 'wu', 'guo', 'zhen', 'zhong']

了一万般皆毕,休分南北西东 。
['le', 'yi', 'wan', 'ban', 'jie', 'bi', 'xiu', 'fen', 'nan', 'bei', 'xi', 'dong']

执文泥象岂能通 。
['zhi', 'wen', 'ni', 'xiang', 'qi', 'neng', 'tong']

恰似哑人谈梦 。
['qia', 'si', 'ya', 'ren', 'tan', 'meng']


简体:
西江月
药产西南坤地,金丹只此根宗 。
学人着意细推穷 。
妙绝无过真种 。
了一万般皆毕,休分南北西东 。
执文泥象岂能通 。
恰似哑人谈梦 。