当前位置: 首页 >> 楼采 >> 玉漏迟

玉漏迟

玉漏迟
作者: 楼采
朝代:
玉漏迟
拼音:
['yu', 'lou', 'chi']
絮花寒食路 。
['xu', 'hua', 'han', 'shi', 'lu']

晴丝日,绿阴吹雾 。
['qing', 'si', 'ri', 'lv', 'yin', 'chui', 'wu']

客帽欺风,愁满画船烟浦 。
['ke', 'mao', 'qi', 'feng', 'chou', 'man', 'hua', 'chuan', 'yan', 'pu']

彩柱秋千散後,怅尘锁、燕帘莺户 。
['cai', 'zhu', 'qiu', 'qian', 'san', 'hou', 'chang', 'chen', 'suo', 'yan', 'lian', 'ying', 'hu']

从间阻 。
['cong', 'jian', 'zu']

梦云无准,鬓霜如许 。
['meng', 'yun', 'wu', 'zhun', 'bin', 'shuang', 'ru', 'xu']

夜永绣阁藏娇,记掩扇传歌,翦灯留语 。
['ye', 'yong', 'xiu', 'ge', 'cang', 'jiao', 'ji', 'yan', 'shan', 'chuan', 'ge', 'jian', 'deng', 'liu', 'yu']

月约星期,细把花须频数 。
['yue', 'yue', 'xing', 'qi', 'xi', 'ba', 'hua', 'xu', 'pin', 'shuo']

弹指一襟幽恨,谩空趁、啼鹃声诉 。
['dan', 'zhi', 'yi', 'jin', 'you', 'hen', 'man', 'kong', 'chen', 'ti', 'juan', 'sheng', 'su']

深院宇 。
['shen', 'yuan', 'yu']

黄昏杏花微雨 。
['huang', 'hun', 'xing', 'hua', 'wei', 'yu']


简体:
玉漏迟
絮花寒食路 。
晴丝日,绿阴吹雾 。
客帽欺风,愁满画船烟浦 。
彩柱秋千散后,怅尘锁、燕帘莺户 。
从间阻 。
梦云无准,鬓霜如许 。
夜永绣阁藏娇,记掩扇传歌,翦灯留语 。
月约星期,细把花须频数 。
弹指一襟幽恨,谩空趁、啼鹃声诉 。
深院宇 。
黄昏杏花微雨 。