当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 醉蓬莱

醉蓬莱

醉蓬莱
作者: 李曾伯
朝代:
醉蓬莱
拼音:
['zui', 'peng', 'lai']
是人生好处,仕宦归来,享清闲福 。
['shi', 'ren', 'sheng', 'hao', 'chu', 'shi', 'huan', 'gui', 'lai', 'xiang', 'qing', 'xian', 'fu']

屈指吾翁,恰八年荆蜀 。
['qu', 'zhi', 'wu', 'weng', 'qia', 'ba', 'nian', 'jing', 'shu']

星火丛中,风涛局上,转青天刍粟 。
['xing', 'huo', 'cong', 'zhong', 'feng', 'tao', 'ju', 'shang', 'zhuan', 'qing', 'tian', 'chu', 'su']

轺传欣还,里闾相庆,双鬓犹绿 。
['yao', 'chuan', 'xin', 'hai', 'li', 'lv', 'xiang', 'qing', 'shuang', 'bin', 'you', 'lv']

为报中朝,如今老子,肯把貂蝉,换取松菊 。
['wei', 'bao', 'zhong', 'chao', 'ru', 'jin', 'lao', 'zi', 'ken', 'ba', 'diao', 'chan', 'huan', 'qu', 'song', 'ju']

西舍东邻,正新初熟 。
['xi', 'she', 'dong', 'lin', 'zheng', 'xin', 'chu', 'shu']

屋仅一椽,田姑二顷,剩种花莳竹 。
['wu', 'jin', 'yi', 'chuan', 'tian', 'gu', 'er', 'qing', 'sheng', 'zhong', 'hua', 'shi', 'zhu']

缓引金钗,细斟琼,唱长生曲 。
['huan', 'yin', 'jin', 'chai', 'xi', 'zhen', 'qiong', 'chang', 'chang', 'sheng', 'qu']


简体:
醉蓬莱
是人生好处,仕宦归来,享清闲福 。
屈指吾翁,恰八年荆蜀 。
星火丛中,风涛局上,转青天刍粟 。
轺传欣还,里闾相庆,双鬓犹绿 。
为报中朝,如今老子,肯把貂蝉,换取松菊 。
西舍东邻,正新初熟 。
屋仅一椽,田姑二顷,剩种花莳竹 。
缓引金钗,细斟琼,唱长生曲 。