当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 醉蓬莱

醉蓬莱

醉蓬莱
作者: 李曾伯
朝代:
醉蓬莱
拼音:
['zui', 'peng', 'lai']
把东南温厚,天遣西来,试薰风手 。
['ba', 'dong', 'nan', 'wen', 'hou', 'tian', 'qian', 'xi', 'lai', 'shi', 'xun', 'feng', 'shou']

一佛人间,与峨眉长久 。
['yi', 'fu', 'ren', 'jian', 'yu', 'e', 'mei', 'chang', 'jiu']

玉帐旌旗,金城鼓吹,笑乌奴歌酒 。
['yu', 'zhang', 'jing', 'qi', 'jin', 'cheng', 'gu', 'chui', 'xiao', 'wu', 'nu', 'ge', 'jiu']

狐兔烟清,貔貅月淡,凯音新奏 。
['hu', 'tu', 'yan', 'qing', 'pi', 'xiu', 'yue', 'dan', 'kai', 'yin', 'xin', 'zou']

元明时,中朝司马,记得边人,岁问安否 。
['yuan', 'ming', 'shi', 'zhong', 'chao', 'si', 'ma', 'ji', 'de', 'bian', 'ren', 'sui', 'wen', 'an', 'fou']

勋业如今,□□□□□ 。
['xun', 'ye', 'ru', 'jin']

公衮沙堤,归来无恙,有西湖花柳 。
['gong', 'gun', 'sha', 'di', 'gui', 'lai', 'wu', 'yang', 'you', 'xi', 'hu', 'hua', 'liu']

更借当年,一龟一鹤,伴千秋寿 。
['geng', 'jie', 'dang', 'nian', 'yi', 'gui', 'yi', 'he', 'ban', 'qian', 'qiu', 'shou']


简体:
醉蓬莱
把东南温厚,天遣西来,试薰风手 。
一佛人间,与峨眉长久 。
玉帐旌旗,金城鼓吹,笑乌奴歌酒 。
狐兔烟清,貔貅月淡,凯音新奏 。
元明时,中朝司马,记得边人,岁问安否 。
勋业如今,□□□□□ 。
公衮沙堤,归来无恙,有西湖花柳 。
更借当年,一龟一鹤,伴千秋寿 。