当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 醉蓬莱

醉蓬莱

醉蓬莱
作者: 李曾伯
朝代:
醉蓬莱
拼音:
['zui', 'peng', 'lai']
记石湖佳句,为海棠花,合来西蜀 。
['ji', 'shi', 'hu', 'jia', 'ju', 'wei', 'hai', 'tang', 'hua', 'he', 'lai', 'xi', 'shu']

不道东州,更香霏情淑 。
['bu', 'dao', 'dong', 'zhou', 'geng', 'xiang', 'fei', 'qing', 'shu']

汉竹光中,召棠阴里,想清欢未足 。
['han', 'zhu', 'guang', 'zhong', 'zhao', 'tang', 'yin', 'li', 'xiang', 'qing', 'huan', 'wei', 'zu']

少驻旌麾,姑留樽俎,待春风曲 。
['shao', 'zhu', 'jing', 'hui', 'gu', 'liu', 'zun', 'zu', 'dai', 'chun', 'feng', 'qu']

见说吾家,丹溪老子,万籍名堂,孙枝犹馥 。
['jian', 'shuo', 'wu', 'jia', 'dan', 'xi', 'lao', 'zi', 'wan', 'ji', 'ming', 'tang', 'sun', 'zhi', 'you', 'fu']

南极星边,正魁星明烛 。
['nan', 'ji', 'xing', 'bian', 'zheng', 'kui', 'xing', 'ming', 'zhu']

五马归来,一龟无恙,访旧松新菊 。
['wu', 'ma', 'gui', 'lai', 'yi', 'gui', 'wu', 'yang', 'fang', 'jiu', 'song', 'xin', 'ju']

从今长伴,西山一佛,镇岷江绿 。
['cong', 'jin', 'zhang', 'ban', 'xi', 'shan', 'yi', 'fu', 'zhen', 'min', 'jiang', 'lv']


简体:
醉蓬莱
记石湖佳句,为海棠花,合来西蜀 。
不道东州,更香霏情淑 。
汉竹光中,召棠阴里,想清欢未足 。
少驻旌麾,姑留樽俎,待春风曲 。
见说吾家,丹溪老子,万籍名堂,孙枝犹馥 。
南极星边,正魁星明烛 。
五马归来,一龟无恙,访旧松新菊 。
从今长伴,西山一佛,镇岷江绿 。