当前位置: 首页 >> 楼采 >> 好事近

好事近

好事近
作者: 楼采
朝代:
好事近
拼音:
['hao', 'shi', 'jin']
人去玉屏间,逗晓柳丝风急 。
['ren', 'qu', 'yu', 'ping', 'jian', 'dou', 'xiao', 'liu', 'si', 'feng', 'ji']

帘外杏花细雨,春红愁湿 。
['lian', 'wai', 'xing', 'hua', 'xi', 'yu', 'chun', 'hong', 'chou', 'shi']

单衣初试麴尘罗,中酒病无力 。
['dan', 'yi', 'chu', 'shi', 'qu', 'chen', 'luo', 'zhong', 'jiu', 'bing', 'wu', 'li']

应是绣床慵困,倚秋千斜立 。
['ying', 'shi', 'xiu', 'chuang', 'yong', 'kun', 'yi', 'qiu', 'qian', 'xie', 'li']


简体:
好事近
人去玉屏间,逗晓柳丝风急 。
帘外杏花细雨,春红愁湿 。
单衣初试麹尘罗,中酒病无力 。
应是绣床慵困,倚秋千斜立 。