当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 水调歌头

水调歌头

水调歌头
作者: 李曾伯
朝代:
水调歌头
拼音:
['shui', 'diao', 'ge', 'tou']
千一载英杰,百二国山河 。
['qian', 'yi', 'zai', 'ying', 'jie', 'bai', 'er', 'guo', 'shan', 'he']

提封几半宇宙,万里仗天戈 。
['ti', 'feng', 'ji', 'ban', 'yu', 'zhou', 'wan', 'li', 'zhang', 'tian', 'ge']

十乘晋军旗鼓,三岁秦关扃锁,地利属人和 。
['shi', 'cheng', 'jin', 'jun', 'qi', 'gu', 'san', 'sui', 'qin', 'guan', 'jiong', 'suo', 'di', 'li', 'shu', 'ren', 'he']

位次功第一,未数侯何 。
['wei', 'ci', 'gong', 'di', 'yi', 'wei', 'shu', 'hou', 'he']

建青油,持柴荷,听黄麻 。
['jian', 'qing', 'you', 'chi', 'chai', 'he', 'ting', 'huang', 'ma']

乾坤整顿都了,玉殿侍羲娥 。
['qian', 'kun', 'zheng', 'dun', 'dou', 'le', 'yu', 'dian', 'shi', 'xi', 'e']

且醉东湖花柳,却泛西湖舟楫,留不住岷峨 。
['qie', 'zui', 'dong', 'hu', 'hua', 'liu', 'que', 'fan', 'xi', 'hu', 'zhou', 'ji', 'liu', 'bu', 'zhu', 'min', 'e']

谁为语儒馆,浓墨被诗歌 。
['shei', 'wei', 'yu', 'ru', 'guan', 'nong', 'mo', 'bei', 'shi', 'ge']


简体:
水调歌头
千一载英杰,百二国山河 。
提封几半宇宙,万里仗天戈 。
十乘晋军旗鼓,三岁秦关扃锁,地利属人和 。
位次功第一,未数侯何 。
建青油,持柴荷,听黄麻 。
乾坤整顿都了,玉殿侍羲娥 。
且醉东湖花柳,却泛西湖舟楫,留不住岷峨 。
谁为语儒馆,浓墨被诗歌 。