当前位置: 首页 >> 范成大 >> 次韻宣州西園二首 其一

次韻宣州西園二首 其一

次韻宣州西園二首  其一
作者: 范成大
朝代:
次韻宣州西園二首 其一
拼音:
['ci', 'yun', 'xuan', 'zhou', 'xi', 'yuan', 'er', 'shou', 'qi', 'yi']
苔茵無地著紅塵,花草含芳一笑新 。
['tai', 'yin', 'wu', 'de', 'zhu', 'hong', 'chen', 'hua', 'cao', 'han', 'fang', 'yi', 'xiao', 'xin']

不待東君能剪刻,相公筆力挽回春 。
['bu', 'dai', 'dong', 'jun', 'neng', 'jian', 'ke', 'xiang', 'gong', 'bi', 'li', 'wan', 'hui', 'chun']


简体:
次韵宣州西园二首 其一
苔茵无地著红尘,花草含芳一笑新 。
不待东君能剪刻,相公笔力挽回春 。