当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 念奴娇

念奴娇

念奴娇
作者: 李曾伯
朝代:
念奴娇
拼音:
['nian', 'nu', 'jiao']
浮生如寄,叹征尘驱我,担簦西去 。
['fu', 'sheng', 'ru', 'ji', 'tan', 'zheng', 'chen', 'qu', 'wo', 'dan', 'deng', 'xi', 'qu']

烟障云屏相迎送,几幅鹅溪缣素 。
['yan', 'zhang', 'yun', 'ping', 'xiang', 'ying', 'song', 'ji', 'fu', 'e', 'xi', 'jian', 'su']

挥汗流金,饮冰漱玉,桃叶呼前渡 。
['hui', 'han', 'liu', 'jin', 'yin', 'bing', 'shu', 'yu', 'tao', 'ye', 'hu', 'qian', 'du']

若将有意,道傍一鹭延伫 。
['ruo', 'jiang', 'you', 'yi', 'dao', 'bang', 'yi', 'lu', 'yan', 'zhu']

细读壁上龙蛇,太丘笔在,更著茶玻句 。
['xi', 'du', 'bi', 'shang', 'long', 'she', 'tai', 'qiu', 'bi', 'zai', 'geng', 'zhu', 'cha', 'bo', 'ju']

樽酒十年今白发,不改江流东注 。
['zun', 'jiu', 'shi', 'nian', 'jin', 'bai', 'fa', 'bu', 'gai', 'jiang', 'liu', 'dong', 'zhu']

胜概难逢,旅怀易动,信美非吾土 。
['sheng', 'gai', 'nan', 'feng', 'lv', 'huai', 'yi', 'dong', 'xin', 'mei', 'fei', 'wu', 'tu']

恨无六翮,长风万里高举 。
['hen', 'wu', 'liu', 'he', 'zhang', 'feng', 'wan', 'li', 'gao', 'ju']


简体:
念奴娇
浮生如寄,叹征尘驱我,担簦西去 。
烟障云屏相迎送,几幅鹅溪缣素 。
挥汗流金,饮冰漱玉,桃叶呼前渡 。
若将有意,道傍一鹭延伫 。
细读壁上龙蛇,太丘笔在,更著茶玻句 。
樽酒十年今白发,不改江流东注 。
胜概难逢,旅怀易动,信美非吾土 。
恨无六翮,长风万里高举 。