当前位置: 首页 >> 无名氏 >> 西江月

西江月

西江月
作者: 无名氏
朝代:
西江月
拼音:
['xi', 'jiang', 'yue']
侯绩分从东鲁,世勋来在姬公 。
['hou', 'ji', 'fen', 'cong', 'dong', 'lu', 'shi', 'xun', 'lai', 'zai', 'ji', 'gong']

桂枝少日冠蟾宫 。
['gui', 'zhi', 'shao', 'ri', 'guan', 'chan', 'gong']

枳棘暂栖鸾凤 。
['zhi', 'ji', 'zan', 'qi', 'luan', 'feng']

报道小春来也,令辰申降高崧 。
['bao', 'dao', 'xiao', 'chun', 'lai', 'ye', 'ling', 'chen', 'shen', 'jiang', 'gao', 'song']

功名富贵管无穷 。
['gong', 'ming', 'fu', 'gui', 'guan', 'wu', 'qiong']

指日经纶大用 。
['zhi', 'ri', 'jing', 'lun', 'da', 'yong']


简体:
西江月
侯绩分从东鲁,世勋来在姬公 。
桂枝少日冠蟾宫 。
枳棘暂栖鸾凤 。
报道小春来也,令辰申降高崧 。
功名富贵管无穷 。
指日经纶大用 。