当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 朝中措

朝中措

朝中措
作者: 李曾伯
朝代:
朝中措
拼音:
['chao', 'zhong', 'cuo']
灯棋三载客边头 。
['deng', 'qi', 'san', 'zai', 'ke', 'bian', 'tou']

江汉等萍浮 。
['jiang', 'han', 'deng', 'ping', 'fu']

一片白云关念,对床夜雨难留 。
['yi', 'pian', 'bai', 'yun', 'guan', 'nian', 'dui', 'chuang', 'ye', 'yu', 'nan', 'liu']

堂堂事会,相期楫,供济泾舟 。
['tang', 'tang', 'shi', 'hui', 'xiang', 'qi', 'ji', 'gong', 'ji', 'jing', 'zhou']

今岁雁来应早,着鞭莫待深秋 。
['jin', 'sui', 'yan', 'lai', 'ying', 'zao', 'zhe', 'bian', 'mo', 'dai', 'shen', 'qiu']


简体:
朝中措
灯棋三载客边头 。
江汉等萍浮 。
一片白云关念,对床夜雨难留 。
堂堂事会,相期楫,供济泾舟 。
今岁雁来应早,着鞭莫待深秋 。