当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 朝中措

朝中措

朝中措
作者: 李曾伯
朝代:
朝中措
拼音:
['chao', 'zhong', 'cuo']
南风吹棹过吴头 。
['nan', 'feng', 'chui', 'zhao', 'guo', 'wu', 'tou']

聚散付云浮 。
['ju', 'san', 'fu', 'yun', 'fu']

且共一杯怀楚,须期万户封留 。
['qie', 'gong', 'yi', 'bei', 'huai', 'chu', 'xu', 'qi', 'wan', 'hu', 'feng', 'liu']

藕花时候,五湖烟雨,西子扁舟 。
['ou', 'hua', 'shi', 'hou', 'wu', 'hu', 'yan', 'yu', 'xi', 'zi', 'pian', 'zhou']

转首梦回残角,征人塞上新秋 。
['zhuan', 'shou', 'meng', 'hui', 'can', 'jiao', 'zheng', 'ren', 'sai', 'shang', 'xin', 'qiu']


简体:
朝中措
南风吹棹过吴头 。
聚散付云浮 。
且共一杯怀楚,须期万户封留 。
藕花时候,五湖烟雨,西子扁舟 。
转首梦回残角,征人塞上新秋 。