当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 朝中措

朝中措

朝中措
作者: 李曾伯
朝代:
朝中措
拼音:
['chao', 'zhong', 'cuo']
夜来南极十分明 。
['ye', 'lai', 'nan', 'ji', 'shi', 'fen', 'ming']

申月应生申 。
['shen', 'yue', 'ying', 'sheng', 'shen']

小范龙图老子,大苏玉局仙人 。
['xiao', 'fan', 'long', 'tu', 'lao', 'zi', 'da', 'su', 'yu', 'ju', 'xian', 'ren']

擎天健手,家传方略,功在峨岷 。
['qing', 'tian', 'jian', 'shou', 'jia', 'chuan', 'fang', 'lve', 'gong', 'zai', 'e', 'min']

看取芝封夜下,归来尽展经纶 。
['kan', 'qu', 'zhi', 'feng', 'ye', 'xia', 'gui', 'lai', 'jin', 'zhan', 'jing', 'lun']


简体:
朝中措
夜来南极十分明 。
申月应生申 。
小范龙图老子,大苏玉局仙人 。
擎天健手,家传方略,功在峨岷 。
看取芝封夜下,归来尽展经纶 。