当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 水龙吟

水龙吟

水龙吟
作者: 李曾伯
朝代:
水龙吟
拼音:
['shui', 'long', 'yin']
江头雨过黄花,片帆催向春闱去 。
['jiang', 'tou', 'yu', 'guo', 'huang', 'hua', 'pian', 'fan', 'cui', 'xiang', 'chun', 'wei', 'qu']

两年共我,风舟问峡,霜砧闻楚 。
['liang', 'nian', 'gong', 'wo', 'feng', 'zhou', 'wen', 'xia', 'shuang', 'zhen', 'wen', 'chu']

定远从军,兹恩策第,岂堪同语 。
['ding', 'yuan', 'cong', 'jun', 'zi', 'en', 'ce', 'di', 'qi', 'kan', 'tong', 'yu']

谩咨嗟人事,分明天意,广寒阙、待平步 。
['man', 'zi', 'jie', 'ren', 'shi', 'fen', 'ming', 'tian', 'yi', 'guang', 'han', 'que', 'dai', 'ping', 'bu']

健笔凌云如许 。
['jian', 'bi', 'ling', 'yun', 'ru', 'xu']

看新年、榜登龙虎 。
['kan', 'xin', 'nian', 'bang', 'deng', 'long', 'hu']

转头却笑,弓刀塞上,粗官何取 。
['zhuan', 'tou', 'que', 'xiao', 'gong', 'dao', 'sai', 'shang', 'cu', 'guan', 'he', 'qu']

海阔鹏搏,途穷马老,不胜离绪 。
['hai', 'kuo', 'peng', 'bo', 'tu', 'qiong', 'ma', 'lao', 'bu', 'sheng', 'li', 'xu']

过旧游、人问征夫,烦为说、戌边苦 。
['guo', 'jiu', 'you', 'ren', 'wen', 'zheng', 'fu', 'fan', 'wei', 'shuo', 'xu', 'bian', 'ku']


简体:
水龙吟
江头雨过黄花,片帆催向春闱去 。
两年共我,风舟问峡,霜砧闻楚 。
定远从军,兹恩策第,岂堪同语 。
谩咨嗟人事,分明天意,广寒阙、待平步 。
健笔凌云如许 。
看新年、榜登龙虎 。
转头却笑,弓刀塞上,粗官何取 。
海阔鹏搏,途穷马老,不胜离绪 。
过旧游、人问征夫,烦为说、戌边苦 。