当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 沁园春

沁园春

沁园春
作者: 李曾伯
朝代:
沁园春
拼音:
['qin', 'yuan', 'chun']
二十年间,黄州竹楼,共酬好春 。
['er', 'shi', 'nian', 'jian', 'huang', 'zhou', 'zhu', 'lou', 'gong', 'chou', 'hao', 'chun']

记淮江表,群贤毕集,清明上巳,二美相并 。
['ji', 'huai', 'jiang', 'biao', 'qun', 'xian', 'bi', 'ji', 'qing', 'ming', 'shang', 'si', 'er', 'mei', 'xiang', 'bing']

一枕黄粱,满头白发,屈指旧游能几人 。
['yi', 'zhen', 'huang', 'liang', 'man', 'tou', 'bai', 'fa', 'qu', 'zhi', 'jiu', 'you', 'neng', 'ji', 'ren']

堪嗟处,怅光阴易老,犹困西尘 。
['kan', 'jie', 'chu', 'chang', 'guang', 'yin', 'yi', 'lao', 'you', 'kun', 'xi', 'chen']

今朝又值良辰 。
['jin', 'zhao', 'you', 'zhi', 'liang', 'chen']

空想像、长安天气新 。
['kong', 'xiang', 'xiang', 'chang', 'an', 'tian', 'qi', 'xin']

问兰亭癸丑,雪堂壬戌,倏成畴昔,将似来今 。
['wen', 'lan', 'ting', 'gui', 'chou', 'xue', 'tang', 'ren', 'xu', 'shu', 'cheng', 'chou', 'xi', 'jiang', 'shi', 'lai', 'jin']

觞泛流泉,茗烹新火,领略韶华聊啸吟 。
['shang', 'fan', 'liu', 'quan', 'ming', 'peng', 'xin', 'huo', 'ling', 'lve', 'shao', 'hua', 'liao', 'xiao', 'yin']

鹦洲去,有故人相问,为语归音 。
['ying', 'zhou', 'qu', 'you', 'gu', 'ren', 'xiang', 'wen', 'wei', 'yu', 'gui', 'yin']


简体:
沁园春
二十年间,黄州竹楼,共酬好春 。
记淮江表,群贤毕集,清明上巳,二美相并 。
一枕黄粱,满头白发,屈指旧游能几人 。
堪嗟处,怅光阴易老,犹困西尘 。
今朝又值良辰 。
空想像、长安天气新 。
问兰亭癸丑,雪堂壬戌,倏成畴昔,将似来今 。
觞泛流泉,茗烹新火,领略韶华聊啸吟 。
鹦洲去,有故人相问,为语归音 。