当前位置: 首页 >> 孫覿 >> 次韻王子欽妙覺新居

次韻王子欽妙覺新居

次韻王子欽妙覺新居
作者: 孫覿
朝代:
次韻王子欽妙覺新居
拼音:
['ci', 'yun', 'wang', 'zi', 'qin', 'miao', 'jue', 'xin', 'ju']
苔花带雨上秋床,欹枕無人午夢長 。
['tai', 'hua', 'dai', 'yu', 'shang', 'qiu', 'chuang', 'yi', 'zhen', 'wu', 'ren', 'wu', 'meng', 'zhang']

愁極俱憑詩可遣,憂深唯有酒能忘 。
['chou', 'ji', 'ju', 'ping', 'shi', 'ke', 'qian', 'you', 'shen', 'wei', 'you', 'jiu', 'neng', 'wang']

窺人谷鳥怱怱語,撲馬巖花細細香 。
['kui', 'ren', 'gu', 'niao', 'cong', 'cong', 'yu', 'pu', 'ma', 'yan', 'hua', 'xi', 'xi', 'xiang']

袖手莫夸窮事業,試將斗酒換西涼 。
['xiu', 'shou', 'mo', 'kua', 'qiong', 'shi', 'ye', 'shi', 'jiang', 'dou', 'jiu', 'huan', 'xi', 'liang']


简体:
次韵王子钦妙觉新居
苔花带雨上秋床,欹枕无人午梦长 。
愁极俱凭诗可遣,忧深唯有酒能忘 。
窥人谷鸟匆匆语,扑马岩花细细香 。
袖手莫夸穷事业,试将斗酒换西凉 。