当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 沁园春

沁园春

沁园春
作者: 李曾伯
朝代:
沁园春
拼音:
['qin', 'yuan', 'chun']
咄咄衰翁,向羽书中,又过一春 。
['duo', 'duo', 'shuai', 'weng', 'xiang', 'yu', 'shu', 'zhong', 'you', 'guo', 'yi', 'chun']

正老怀梦想,扁舟访剡,壮图惭负,万里城并 。
['zheng', 'lao', 'huai', 'meng', 'xiang', 'pian', 'zhou', 'fang', 'shan', 'zhuang', 'tu', 'can', 'fu', 'wan', 'li', 'cheng', 'bing']

溟翼之上,冀群空矣,自此阳关无故人 。
['ming', 'yi', 'zhi', 'shang', 'ji', 'qun', 'kong', 'yi', 'zi', 'ci', 'yang', 'guan', 'wu', 'gu', 'ren']

岷江路,忆一番风浪,三月烟尘 。
['min', 'jiang', 'lu', 'yi', 'yi', 'fan', 'feng', 'lang', 'san', 'yue', 'yan', 'chen']

美哉乐事良辰 。
['mei', 'zai', 'le', 'shi', 'liang', 'chen']

正好趁东门官柳新 。
['zheng', 'hao', 'chen', 'dong', 'men', 'guan', 'liu', 'xin']

且舒晴慷慨,何须感旧,转头解后,未必犹今 。
['qie', 'shu', 'qing', 'kang', 'kai', 'he', 'xu', 'gan', 'jiu', 'zhuan', 'tou', 'jie', 'hou', 'wei', 'bi', 'you', 'jin']

问讯南楼,劳还西戌,君为楚歌侬越吟 。
['wen', 'xun', 'nan', 'lou', 'lao', 'hai', 'xi', 'xu', 'jun', 'wei', 'chu', 'ge', 'nong', 'yue', 'yin']

眉黄近,怕洛涯催出,便有佳音 。
['mei', 'huang', 'jin', 'pa', 'luo', 'ya', 'cui', 'chu', 'bian', 'you', 'jia', 'yin']


简体:
沁园春
咄咄衰翁,向羽书中,又过一春 。
正老怀梦想,扁舟访剡,壮图惭负,万里城并 。
溟翼之上,冀群空矣,自此阳关无故人 。
岷江路,忆一番风浪,三月烟尘 。
美哉乐事良辰 。
正好趁东门官柳新 。
且舒晴慷慨,何须感旧,转头解后,未必犹今 。
问讯南楼,劳还西戌,君为楚歌侬越吟 。
眉黄近,怕洛涯催出,便有佳音 。