当前位置: 首页 >> 李曾伯 >> 沁园春

沁园春

沁园春
作者: 李曾伯
朝代:
沁园春
拼音:
['qin', 'yuan', 'chun']
万里戌边,八载去家,始遂一归 。
['wan', 'li', 'xu', 'bian', 'ba', 'zai', 'qu', 'jia', 'shi', 'sui', 'yi', 'gui']

怅中年早历,虎头兵幕,平生屡建,豹尾神旗 。
['chang', 'zhong', 'nian', 'zao', 'li', 'hu', 'tou', 'bing', 'mu', 'ping', 'sheng', 'lv', 'jian', 'bao', 'wei', 'shen', 'qi']

岂得闲身,毋庸多议,感荷九重渊听知 。
['qi', 'de', 'xian', 'shen', 'wu', 'yong', 'duo', 'yi', 'gan', 'he', 'jiu', 'zhong', 'yuan', 'ting', 'zhi']

当时事,似狂澜欲倒,孰障东之 。
['dang', 'shi', 'shi', 'shi', 'kuang', 'lan', 'yu', 'dao', 'shu', 'zhang', 'dong', 'zhi']

天教狂虏灰飞 。
['tian', 'jiao', 'kuang', 'lu', 'hui', 'fei']

更莫问儿郎存血衣 。
['geng', 'mo', 'wen', 'er', 'lang', 'cun', 'xue', 'yi']

把雪裘霜帽,绝交楚徼,雨蓑风笠,投老吴矶 。
['ba', 'xue', 'qiu', 'shuang', 'mao', 'jue', 'jiao', 'chu', 'jiao', 'yu', 'suo', 'feng', 'li', 'tou', 'lao', 'wu', 'ji']

径与松荒,人同鹤在,交友晓天星样稀 。
['jing', 'yu', 'song', 'huang', 'ren', 'tong', 'he', 'zai', 'jiao', 'you', 'xiao', 'tian', 'xing', 'yang', 'xi']

从今去,共麴生相约,愿乐清时 。
['cong', 'jin', 'qu', 'gong', 'qu', 'sheng', 'xiang', 'yue', 'yuan', 'yue', 'qing', 'shi']


简体:
沁园春
万里戌边,八载去家,始遂一归 。
怅中年早历,虎头兵幕,平生屡建,豹尾神旗 。
岂得闲身,毋庸多议,感荷九重渊听知 。
当时事,似狂澜欲倒,孰障东之 。
天教狂虏灰飞 。
更莫问儿郎存血衣 。
把雪裘霜帽,绝交楚徼,雨蓑风笠,投老吴矶 。
径与松荒,人同鹤在,交友晓天星样稀 。
从今去,共麹生相约,愿乐清时 。