当前位置: 首页 >> 赵崇 >> 谒金门

谒金门

谒金门
作者: 赵崇
朝代:
谒金门
拼音:
['ye', 'jin', 'men']
春尚浅 。
['chun', 'shang', 'qian']

江上柳梢风软 。
['jiang', 'shang', 'liu', 'shao', 'feng', 'ruan']

销尽玉梅春不管 。
['xiao', 'jin', 'yu', 'mei', 'chun', 'bu', 'guan']

冷香和梦远 。
['leng', 'xiang', 'he', 'meng', 'yuan']

脉脉绿窗新怨 。
['mo', 'mo', 'lv', 'chuang', 'xin', 'yuan']

花胜无心重翦 。
['hua', 'sheng', 'wu', 'xin', 'zhong', 'jian']

帘押护香闲不卷 。
['lian', 'ya', 'hu', 'xiang', 'xian', 'bu', 'juan']

卷帘芳事遍 。
['juan', 'lian', 'fang', 'shi', 'bian']


简体:
谒金门
春尚浅 。
江上柳梢风软 。
销尽玉梅春不管 。
冷香和梦远 。
脉脉绿窗新怨 。
花胜无心重翦 。
帘押护香闲不卷 。
卷帘芳事遍 。