当前位置: 首页 >> 方岳 >> 贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎
作者: 方岳
朝代:
贺新凉・贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'liang', 'he', 'xin', 'lang']
霜月寒如洗 。
['shuang', 'yue', 'han', 'ru', 'xi']

问梅花、经年何事,尚迷烟水 。
['wen', 'mei', 'hua', 'jing', 'nian', 'he', 'shi', 'shang', 'mi', 'yan', 'shui']

梦著翠霞寻好句,新雪阑干独倚 。
['meng', 'zhu', 'cui', 'xia', 'xun', 'hao', 'ju', 'xin', 'xue', 'lan', 'gan', 'du', 'yi']

见竹外、一枝横蕊 。
['jian', 'zhu', 'wai', 'yi', 'zhi', 'heng', 'rui']

已占百花头上了,料诗情、不但江山耳 。
['yi', 'zhan', 'bai', 'hua', 'tou', 'shang', 'le', 'liao', 'shi', 'qing', 'bu', 'dan', 'jiang', 'shan', 'er']

春已逗,有佳思 。
['chun', 'yi', 'dou', 'you', 'jia', 'si']

一香吹动人间世 。
['yi', 'xiang', 'chui', 'dong', 'ren', 'jian', 'shi']

奈何地、丛篁低碧,巧相亏蔽 。
['nai', 'he', 'de', 'cong', 'huang', 'di', 'bi', 'qiao', 'xiang', 'kui', 'bi']

尽让春风凡草木,便做云根石底 。
['jin', 'rang', 'chun', 'feng', 'fan', 'cao', 'mu', 'bian', 'zuo', 'yun', 'gen', 'shi', 'di']

但留取、微酸滋味 。
['dan', 'liu', 'qu', 'wei', 'suan', 'zi', 'wei']

除却林逋无人识,算岁寒、只是天知己 。
['chu', 'que', 'lin', 'bu', 'wu', 'ren', 'shi', 'suan', 'sui', 'han', 'zhi', 'shi', 'tian', 'zhi', 'ji']

休弄玉,怨迟暮 。
['xiu', 'nong', 'yu', 'yuan', 'chi', 'mu']


简体:
贺新凉・贺新郎
霜月寒如洗 。
问梅花、经年何事,尚迷烟水 。
梦著翠霞寻好句,新雪阑干独倚 。
见竹外、一枝横蕊 。
已占百花头上了,料诗情、不但江山耳 。
春已逗,有佳思 。
一香吹动人间世 。
奈何地、丛篁低碧,巧相亏蔽 。
尽让春风凡草木,便做云根石底 。
但留取、微酸滋味 。
除却林逋无人识,算岁寒、只是天知己 。
休弄玉,怨迟暮 。