当前位置: 首页 >> 方岳 >> 贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎
作者: 方岳
朝代:
贺新凉・贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'liang', 'he', 'xin', 'lang']
问讯江南客 。
['wen', 'xun', 'jiang', 'nan', 'ke']

怕秋崖、苔荒诗屋,云侵山屐 。
['pa', 'qiu', 'ya', 'tai', 'huang', 'shi', 'wu', 'yun', 'qin', 'shan', 'ji']

留得钓竿西日手,梦落鸥傍鹭侧 。
['liu', 'de', 'diao', 'gan', 'xi', 'ri', 'shou', 'meng', 'luo', 'ou', 'bang', 'lu', 'ce']

倩传语、溪翁将息 。
['qian', 'chuan', 'yu', 'xi', 'weng', 'jiang', 'xi']

四十飞腾斜暮景,笑双篷、一懒无他画 。
['si', 'shi', 'fei', 'teng', 'xie', 'mu', 'jing', 'xiao', 'shuang', 'peng', 'yi', 'lan', 'wu', 'ta', 'hua']

惟饱饭,散轻策 。
['wei', 'bao', 'fan', 'san', 'qing', 'ce']

世间万事知何极 。
['shi', 'jian', 'wan', 'shi', 'zhi', 'he', 'ji']

问乾坤、待谁整顿,岂无豪杰 。
['wen', 'qian', 'kun', 'dai', 'shei', 'zheng', 'dun', 'qi', 'wu', 'hao', 'jie']

水驿山村还要我,料理松风竹雪 。
['shui', 'yi', 'shan', 'cun', 'hai', 'yao', 'wo', 'liao', 'li', 'song', 'feng', 'zhu', 'xue']

也不学、草颠诗白 。
['ye', 'bu', 'xue', 'cao', 'dian', 'shi', 'bai']

自有春蓑黄犊在,尽诸公、宝马摇金勒 。
['zi', 'you', 'chun', 'suo', 'huang', 'du', 'zai', 'jin', 'zhu', 'gong', 'bao', 'ma', 'yao', 'jin', 'lei']

容我辈,醉云液 。
['rong', 'wo', 'bei', 'zui', 'yun', 'ye']


简体:
贺新凉・贺新郎
问讯江南客 。
怕秋崖、苔荒诗屋,云侵山屐 。
留得钓竿西日手,梦落鸥傍鹭侧 。
倩传语、溪翁将息 。
四十飞腾斜暮景,笑双篷、一懒无他画 。
惟饱饭,散轻策 。
世间万事知何极 。
问乾坤、待谁整顿,岂无豪杰 。
水驿山村还要我,料理松风竹雪 。
也不学、草颠诗白 。
自有春蓑黄犊在,尽诸公、宝马摇金勒 。
容我辈,醉云液 。