当前位置: 首页 >> 方岳 >> 贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎
作者: 方岳
朝代:
贺新凉・贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'liang', 'he', 'xin', 'lang']
雁向愁边落 。
['yan', 'xiang', 'chou', 'bian', 'luo']

渺汀洲、孤云细雨,暮天寒角 。
['miao', 'ting', 'zhou', 'gu', 'yun', 'xi', 'yu', 'mu', 'tian', 'han', 'jiao']

有美人兮山翠外,谁共霜桥月壑 。
['you', 'mei', 'ren', 'xi', 'shan', 'cui', 'wai', 'shei', 'gong', 'shuang', 'qiao', 'yue', 'he']

想朋友、春猿秋鹤 。
['xiang', 'peng', 'you', 'chun', 'yuan', 'qiu', 'he']

竹屋一灯棋未了,问人间、局面如何著 。
['zhu', 'wu', 'yi', 'deng', 'qi', 'wei', 'liao', 'wen', 'ren', 'jian', 'ju', 'mian', 'ru', 'he', 'zhu']

风雨夜,更商略 。
['feng', 'yu', 'ye', 'geng', 'shang', 'lve']

六州铁铸从头错 。
['liu', 'zhou', 'tie', 'zhu', 'cong', 'tou', 'cuo']

笑归来、冰鲈堪脍,雪螯堪嚼 。
['xiao', 'gui', 'lai', 'bing', 'lu', 'kan', 'kuai', 'xue', 'ao', 'kan', 'jue']

莫遣孤舟横浦溆,也怕浪狂风恶 。
['mo', 'qian', 'gu', 'zhou', 'heng', 'pu', 'xu', 'ye', 'pa', 'lang', 'kuang', 'feng', 'e']

且容把、钓纶收却 。
['qie', 'rong', 'ba', 'diao', 'lun', 'shou', 'que']

云外空山知何似,料清寒、只与梅花约 。
['yun', 'wai', 'kong', 'shan', 'zhi', 'he', 'shi', 'liao', 'xiao', 'han', 'zhi', 'yu', 'mei', 'hua', 'yue']

逋老句,底须作 。
['bu', 'lao', 'ju', 'di', 'xu', 'zuo']


简体:
贺新凉・贺新郎
雁向愁边落 。
渺汀洲、孤云细雨,暮天寒角 。
有美人兮山翠外,谁共霜桥月壑 。
想朋友、春猿秋鹤 。
竹屋一灯棋未了,问人间、局面如何著 。
风雨夜,更商略 。
六州铁铸从头错 。
笑归来、冰鲈堪脍,雪螯堪嚼 。
莫遣孤舟横浦溆,也怕浪狂风恶 。
且容把、钓纶收却 。
云外空山知何似,料清寒、只与梅花约 。
逋老句,底须作 。